Skip Navigation
Over ons

Bedrijfsinformatie:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen ...

Deel

Over Leger des Heils W&G Overijssel

Bedrijfsinformatie:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie
Huis & Haard Het Bijvanck is een beschermde woonvorm voor mannen en vrouwen die 24-uurs opvang en hulpverlening nodig hebben. In de benadering van onze cliënten gaan wij samen met hen op zoek naar wat zij wél kunnen. Tegelijk houden we rekening met hun kwetsbaarheid die in veel gevallen samenhangt met psychosociale problematiek of een behoefte aan verzorging. Ons doel in de begeleiding is herstel van het gewone leven waarin persoonlijke ontwikkeling, gesubsidieerd werk, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en zingeving een belangrijke rol spelen. Bedrijfsinformatie:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie
Huis & Haard Het Bijvanck is een beschermde woonvorm voor mannen en vrouwen die 24-uurs opvang en hulpverlening nodig hebben. In de benadering van onze cliënten gaan wij samen met hen op zoek naar wat zij wél kunnen. Tegelijk houden we rekening met hun kwetsbaarheid die in veel gevallen samenhangt met psychosociale problematiek of een behoefte aan verzorging. Ons doel in de begeleiding is herstel van het gewone leven waarin persoonlijke ontwikkeling, gesubsidieerd werk, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en zingeving een belangrijke rol spelen.