Inschrijven

Algemene Voorwaarden

Aanmelden activiteiten / vrijwilligers

Individuen kunnen zich kosteloos inschrijven als vrijwilliger met als doel om zich te oriënteren op vrijwilligerswerk. Na inschrijving kan men reageren op vacatures en inschrijven voor het cursusaanbod.

Reageren op vacatures

Een vrijwilliger kan reageren op vacatures. Op het moment dat u op een vacature reageert, ontvangt zowel de organisatie als de vrijwilliger een e-mail met de contactgegevens zodat u contact met elkaar kunt opnemen.
M-Pact is niet verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van een reactie van de betreffende organisatie. Mocht het voorkomen dat er helemaal geen reactie komt van de organisatie met betrekking tot de vacature, dan kan hier een melding van worden gemaakt bij M-Pact. Een medewerker van M-Pact zal dan contact opnemen met de betreffende organisatie.

Reacties van organisaties

Wanneer een vrijwilliger heeft aangegeven zichtbaar te willen zijn voor organisaties kan het zijn dat een organisatie contact met u opneemt. De organisatie ontvangt na getoonde interesse in een vrijwilliger een e-mail met de contactgegevens van de vrijwilliger. De vrijwilliger ontvangt ook een automatische e-mail met de contactgegevens van de organisatie. M-Pact is niet verantwoordelijk voor de reacties van organisaties op vrijwilligers.

Wijziging gegevens

Wanneer er een wijziging is opgetreden in de gegevens van een vrijwilliger is het de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om deze gegevens tijdig te wijzigen. Na het inloggen op de website kan de aanpassing worden gedaan.

Content (tekst)

Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:

1. Een vrijwilliger dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende daartoe.
2. Een vrijwilliger mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, c.q. overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
3. Het is niet toegestaan, dat vrijwilligers content plaatsen die softwarevirussen bevat en/of content plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden.
4. Het is een vrijwilliger niet toegestaan spam te plaatsen op www.m-pact.nl. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.
5. Het is een vrijwilliger niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.
6. Het is de vrijwilliger niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen.
7. Het is een vrijwilliger niet toegestaan om content te plaatsen, die mensen en/of bedrijven nadelig wegzet en/of kan beledigen of vernederen, discrimineren of die haatdragende inhoud heeft.
8. Het is vrijwilligers niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en/of van mensen waar van verwacht kan worden dat zij niet willen worden afgebeeld in hun huidige situatie.
9. Het is een vrijwilliger niet toegestaan om content te plaatsen, die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden.
10. De redactie van www.m-pact.nl is te allen tijde gerechtigd om vacatures en profielen (van alle doelgroepen) te verwijderen indien deze in strijd zijn met de voorwaarden of beleidsregels of indien de redactie daartoe om andere redenen aanleiding ziet.